Ηλεκτρονική δημοπρασία - Biopharma & Laboratory Related Assets

Δημοπράτης GoIndustry DoveBid
Καταληκτική ημερομηνία Μάρτιος 19, 2019
Τοποθεσία Γερμανία Γερμανία
Κατηγορία Εργαστήριο, Ιατρική και Βιοεπιστήμη
ID LAB0305
Κατάσταση Έκλεισε

BioPharma and Laboratory related assets formerly used in Nestle GmbH R&D facility

Featured items:
- Agilent Technologies '5975C' GC/MSD systems (Qty 3)
- Agilent Technologies '5975' GC/MSD system
- Agilent Technologies '6410' LC/MS system
- Agilent Technologies '6890/7890C' GC systems
- Thermo Scientific 'Dionex ASE 350' Accelerated solvent extractor
- Perkin Elmer 'Analyst 800' Atomic absorption spectrometer
- Buchi'R210, R200 & R114' Rotavapors (Qty 7)
- Liebherr & Bosch laboratory fridge freezers (Qty 15)

Plus a further 60 lots of BioPharma and laboratory assets including balances, ovens, pipettes, shakers, pH meters and more.

Μετάβαση στη σελίδα δημοπρασιών

Λάβετε υπόψη ότι αυτή η περιγραφή ενδέχεται να έχει μεταφραστεί αυτόματα.
Άνοιγμα της σελίδας δημοπρασιών