Ηλεκτρονική δημοπρασία - BioPharma Equipment & Laboratory Assets

Δημοπράτης GoIndustry DoveBid
Καταληκτική ημερομηνία Μάιος 2, 2019
Τοποθεσία USA USA
Κατηγορία Εργαστήριο, Ιατρική και Βιοεπιστήμη
ID LAB0320
Κατάσταση Έκλεισε

Online Auction Opening Next Week - BioPharma Equipment & Laboratory Assets from Leading Companies

Featured Items in this Event Include:

Science-Led Global Healthcare Company - Exton, PA
• Bruker Ultrashield 400 NMR System
• Beckman Coulter Biomek FXp Automation Workstation
• Bigneat Custom Enclosure

Atlantic Lab Equipment - Salem, MA
• Agilent G6530A QToF Mass Spec System (Refurbished)
• Agilent 6140 Series Quadrupole Mass Spec (Tested)

Leading Global Research-Driven Company - Kenilworth, NJ
• Applied Biosystems API 5000 Mass Spectrometer
• Waters Xevo Mass Spectrometer
• Vitros ECIQ Immunodiagnostics System

Leading Biopharmaceutical Company - Plainfield, IN
• Intellicyt HTFC Screening System

Additional assets include large selection of Mass Spectrometers & HPLC/FPLC Systems, Bioreactors, Gas Chromatographs, Evaporators, Particle Sizers, Fast Real-Time PCR Systems, Microplate Readers, Analytical Balances, Inverted Stage Microscopes, Liquid Handlers, Analyzers, Incubators, Refrigerated Centrifuges, Ultra Low Temp Freezers, Water Purification Systems, Laboratory Equipment & more!

Μετάβαση στη σελίδα δημοπρασιών

Λάβετε υπόψη ότι αυτή η περιγραφή ενδέχεται να έχει μεταφραστεί αυτόματα.
Άνοιγμα της σελίδας δημοπρασιών