Ηλεκτρονική δημοπρασία - 2,000 Lots of Manufacturing & Lab Equipment

Δημοπράτης Perfection Industrial Sales
Καταληκτική ημερομηνία Δεκ. 3, 2019
Τοποθεσία USA USA
Κατηγορία Μηχανήματα Μεταλλουργίας
ID MET0263
Κατάσταση Έκλεισε

Upcoming Auctions: Ledvance – 2,000 Lots of Manufacturing & Lab Equipment!

DAY 1 FEATURED ITEMS:
• (25+) Late Model Robots
• CNC Machine Tools
• Bruderer High-Speed Presses
• Tool Room Machinery
• Welding
• (20+) Forklifts
• (500+) Motors
• Gear Reducers and Pumps
• Ball Bearing Tool Cabinets
• Strong Hold Cabinets
• Plant Support
• Air Compressors
• Many additional assets

DAY 2 FEATURED ITEMS:
• Complete Photometry, QA and Inspection Labs
• Labspheres up to 8’ Diameter
• Goniometers
• Acoustic Test Chamber
• Lasers
• Multimeters
• Power Supplies
• Microscopes
• X-Ray Inspection Machine
• Electrodynamic Shaker
• Environmental Chambers
• Complete Shipping Department
• Ball Bearing Tool Cabinets
• Strong Hold Cabinets
• (40) Pallets of Bearings
• Multi-Million Dollar Inventory of Consumer Electronics
• Many additional assets

Μετάβαση στη σελίδα δημοπρασιών

Λάβετε υπόψη ότι αυτή η περιγραφή ενδέχεται να έχει μεταφραστεί αυτόματα.
Άνοιγμα της σελίδας δημοπρασιών