Ηλεκτρονική δημοπρασία - Plant Closure! Late Model CNC Machine Tools and More

Δημοπράτης Perfection Industrial Sales
Καταληκτική ημερομηνία Μάρτιος 18, 2021
Τοποθεσία USA USA
Κατηγορία Μηχανήματα Μεταλλουργίας
ID MET0311
Κατάσταση Έκλεισε

Plant Closure! Late Model CNC Machine Tools, CNC Laser, Plate & Angle Rolls, Q/A & More

Including:

- CNC Machine Tools: Hwacheon, Haas, Acer, Amada
- CNC Laser: Amada
- CNC Press Brake And Fab Machinery: Amada, Geka Hydra-crop, Whitney, Nitto Kohki
- CNC Plate Bending Roll & Angle Rolls: Roundo
- Welders: Miller, Thermal Dynamics
- Quality Control Equipment
- Factory Support Equipment
- Forklift
- Van Truck

Μετάβαση στη σελίδα δημοπρασιών

Λάβετε υπόψη ότι αυτή η περιγραφή ενδέχεται να έχει μεταφραστεί αυτόματα.
Άνοιγμα της σελίδας δημοπρασιών