Ηλεκτρονική δημοπρασία - Huge Oil Refinery Equipment and Spare Parts Auction

Δημοπράτης Escrapalia
Καταληκτική ημερομηνία Ιούλ. 8, 2021
Τοποθεσία Ισπανία Ισπανία
Κατηγορία Διάφορος βιομηχανικός εξοπλισμός
ID MSC0047
Κατάσταση Έκλεισε

Huge Oil Refinery Equipment and Spare Parts Auction

Great auction of more than 16K references of hardware, piping and accessories, pumps, valves, machinery spare parts and much more

Categories:

- Piping & accesories
- Hardware
- Pumps and spare parts
- Screws-fasteners
- General spare parts
- Electric material
- Industrial equipments
- Valves and spare parts
- Tubular steel bundles
- Joints
- Burners and spare parts
- Process analizers spare parts
- Compressor spare parts
- Oven spare parts
- Gas turbine spare parts
- Steam turbine spare parts
- Bearings

Μετάβαση στη σελίδα δημοπρασιών

Λάβετε υπόψη ότι αυτή η περιγραφή ενδέχεται να έχει μεταφραστεί αυτόματα.
Άνοιγμα της σελίδας δημοπρασιών