Μην ανοίξετε το αναδυόμενο παράθυρο φόρμας αιτήματος σε νέα καρτέλα